جلالي
1390/6/16 چهارشنبه   رضا جلالی
 
سمت  مدیر کل دفتر امور مجلس
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
- لیسانس علوم سیاسی - لیسانس حقوق قضایی - فوق لیسانس روابط بین الملل
سوابق كاري 
- کارشناس و مترجم امور بین الملل سازمان تربیت بدنی - مدرس دانشگاه ههای آزادو پیام نور - کارشناس دفتر امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 75-80 - کارشناس مسئول دفتر امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی80-83 - معاون مدیر کل امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 83-89 - مدیر کل دفتر امور مجلس از تاریخ 20/7/1389 تا کنون -
مهارت ها 
ترجمه ، چاپ و انتشار کتاب حقوق بین الملل مشتمل بر بیست و دو مقاله در مسائل مختلف حقوقی - مسئولیت اداری و جزایی اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ( مقاله ) - سنگسار در قرآن ، حدیث و تفاسیر معتبر قرآن کریم ( مقاله ) - سیاست خارجی روسیه خارج دور ، خارج نزدیک - بررسی روابط خارجی آلمان غربی و ایالات متحده امریکا در دهه 1980 ( پایان نامه )

- لیسانس علوم سیاسی - لیسانس حقوق قضایی - فوق لیسانس روابط بین الملل
 
امتیاز دهی
 
 

^