اخبار
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (143) روز چهارشنبه مورخ 1396،7،12 مجلس شورای اسلامی
الف – مصوبات:
1- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در «طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» مطرح و به تصویب رسید.
2- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری» مطرح و به تصویب رسید.
3- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» مطرح و به تصویب رسید.
4- درخواست یک فوریت برای «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور» مطرح و به تصویب رسید.
ب– نطق نمایندگان:
بخشی از سخنان جناب آقای عبداللهی نماینده محترم مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی مرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی که در نطق خود بیان نمودند.
    «.... خشکسالی و تگرگ‌ زدن باغات، اقتصاد منطقه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است، بنابراین مسئولین مالیاتی استان، متناسب با شرایط اقتصادی منطقه، مالیات اخذ نمایند و نسبت به بخشودگی جرایم مالیاتی زلزله سال 1391 اقدام عملی به عمل آورند....»
ج– طرح سؤال:
1- سؤال ملی جنابان آقایان محمودزاده و حسین‌زاده نمایندگان محترم مردم مهاباد و نقده در مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح و پس از توضیحات وزیر، نمایندگان سؤال‌کننده قانع نشدند، بنابراین در مورد آن رأی‌گیری به عمل آمد و نمایندگان توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص دادند.
2- سؤال ملی جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح و پس از توضیحات وزیر، نماینده سؤال کننده قانع نشد، بنابراین در مورد آن رأی‌گیری به عمل آمد و نمایندگان توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص ندادند.
د – تذکرات نمایندگان:
- در ادامه جلسه علنی امروز، جناب آقای دکتر نقوی حسینی نماینده محترم مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی چنین فرمودند:
    «.... چرا بانک‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند، مصوب شد که وام‌های زیر یکصد میلیون تومان، سود و جرایم آنها
بخشیده شود، هیچ بانکی زیر بار نمی‌رود، مردم می‌گویند که مجلس قانون تصویب می‌کند ولی دولت اجرا نمی‌کند. مؤسسات مالی و پولی و بانکی مثل افضل توس، کاسپین و ثامن‌الحجج همچنان مشکلاتشان سرجای خودش است و حل نشده و مجلس از دولت خواهان اجرای قانون است.... اخیراً بانک صادرات، هشتصد نفر از نیروهای شرکتی خودش را اخراج کرده، اینها جوانان این مملکت هستند و شاغل شده‌اند و براساس این شغل زندگی می‌کنند....»
ی - تاریخ تشکیل جلسه علنی آتی:
در پایان جلسه علنی امروز، تاریخ تشکیل جلسه علنی آتی مجلس شورای اسلامی ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ1396،7،16 اعلام گردید
 
امتیاز دهی
 
 

^