اخبار
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (141) روز چهارشنبه مورخ 5. 7. 1396 مجلس شورای اسلامی
الف – مصوبات:
ـ گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد رد «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی » مطرح و ادامه بررسی آن به جلسه بعدی موکول گردید.

ب- تاریخ تشکیل جلسه علنی آتی:
در پایان جلسه علنی امروز، تاریخ تشکیل جلسه علنی آتی مجلس شورای اسلامی ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 11. 7. 1396 اعلام گردید
 
امتیاز دهی
 
 

^