قوانین ابلاغی
ابلاغ قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه موافقتنامه همکاري ايران و اسلووني.pdf
120.368 KB
•	رئیس جمهور طی نامه شماره 62902 مورخ 24/5/1396 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده از دروازه مرزی نوردوز - مغری را جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کردند. موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان.pdf
238.394 KB
رئیس جمهور طی نامه شماره 61596 مورخ 1396،5،23 قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم را جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کردند. قانون اصلاح ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم.pdf
62.095 KB
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان قانون موافقتنامه همکماري اقتصادي بين دولت ايران و لهستان.pdf
156.091 KB
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت ايران و سنگاپور.pdf
411.687 KB
قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور.pdf
105.05 KB
آیین نامه تضمین معاملات دولتی آيين نامه تضمين معاملات دولتي.pdf
619.236 KB
تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون.pdf
68.092 KB
الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور ابلاغ قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور.pdf
82.701 KB
قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه قانون منشور سازمان همکري اقتصادي هشت کشور در حال توسعه.pdf
401.343 KB
قانون تسری ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم قانون تسري ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم.pdf
41.318 KB
ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم.pdf
513.611 KB
قانون موافقتنامه بین دولت ایران و ترکیه قانون موافقتنامه بين دولت ايران و ترکيه.pdf
280.468 KB
قانون یادداشت تفاهم بین ایران و ترکیه قانون يادداشت تفاهم بين ايران و ترکيه.pdf
644.488 KB
قانون موافقتنامه بین دولت ایران و ویتنام قانون موافقتنامه بين دولت ايران و ويتنام.pdf
664.211 KB
قانون موافقتنامه بین دولت ایران و کویت قانون موافقتنامه بين دولت ايران و کويت.pdf
400.849 KB
قانون موافقتنامه بین دولت ایران و کنیا قانون موافقتنامه بين دولت ايران و کنيا.pdf
762.633 KB
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع توليد.tif
2.49 MB
نمودار chart.doc
32.768 KB
نمودار chart210.pdf
215.85 KB
1
^